Ang buong pamayanan ng Universidad de Manila ay puno ng galak at antisipasyon para sa pagbubukas ng akademikong taon ng 2019-2020.

Para sa aming mga bagong mag-aaral, maligayang pagbati para sa inyong unang araw sa Universidad de Manila. Batid namin kung gaanong katagal ninyong hinintay ang pagkakataong ito na dumating, kung kailan maaari na kayong tuluyang makapasok sa bulwagan ng unibersidad bilang mga mag-aaral nito at sa wakas ay maging parte ng UDM.

Sa ika-dalawpu’t limang taon ng Universidad de Manila ay patuloy pa din ang hangarin nito na maglilok ng mga kabataang magiging mabubuting mamamayan ng lungsod ng Maynila at ng ating bansa. Nawa’y ang gabay ng pag-aaruga ng iyong mahal na alma mater ay gabayan kayo patungo sa landas ng inyong minimithing tagumpay.

Pagpalarin sana kayo para sa darating na taon Merlions!