Bayanihan sa Maynila (Call for Volunteers)

Panawagan po mula sa Pamahalaang Lungsod:
Nangangailangan po tayo ng mga magboboluntaryo para sa 24/7 na bakunahan sa Maynila. Bukas po ang Kagawaran ng Kalusugan ng Maynila sa pagtanggap ng mga sumusunod:
—Doktor (Doctor)
—Nars (Nurse)
—Dentista (Dentist)
—Komadrona (Midwife)
—Medical Technologist
—Parmasyutiko (Pharmacist)
—Iba pang propesyunal ng allied health (All other allied health professionals)
—Gradweyt ng Kolehiyo o Mag-aaral ng Kolehiyo na maalam sa paggamit ng kompyuter (College graduates or college students who are computer-literate)
—Iba pa (Others)
I-kontak lamang ang anuman sa mga numerong ito: 09951069524 (GLOBE) o 09606040771 (SMART)
Hindi natutulog ang COVID-19 kaya dapat walang tulugan ang tulungan sa bakunahan.
Maraming salamat po at sama-sama tayo tungo sa tuluyang pagsugpo sa pandemyang ito.

Leave a Reply