UDM Prayer and Hymn

UDM Prayer

Almighty God, creator and giver of life

We give You thanks and vow to seek Your light

Through the knowledge that we gain and impart with our peers

In our University

 

Grant us forgiveness for the sins we confess

And give us strength to discern what is best

Four ourselves, and more so, for the benefit of others

 

Teach us to have grateful hearts and enlightened minds

As we learn and share our talents to the community

 

For the greater good and a brighter future

Of the City of Manila and our country

 

All these for your greater glory.

 

Amen.

 

 

UDM Hymn

Music and Lyrics By: Sharon Quintero (2016)

MULA SA DILIM NAGKAROON NG LIWANAG

ANG AKING MGA PANGARAP

YAKAP NG DUNONG MO AT KALINGA

KINABUKASAN KO’Y MAKAKAMIT KO NA

 

UNIVERSIDAD DE MANILA

IKAW ANG NAGBIGAY PAG-ASA

SA TULAD NAMING SALAT

TINUPAD MO ANG MGA PANGARAP

 

ALMA MATER NAMING MAHAL

NATATANGI ANG IYONG KADAKILAAN

BIYAYA KA NG MAYKAPAL

INA’T AMANG AMING GABAY

TUNGO SA KAUNLARAN

 

UNIVERSIDAD DE MANILA

SA IYO’Y LUBOS ANG PASASALAMAT

SAAN MAN MAPUNTA, NGALAN MO’Y NAKAUKIT NA

DI MALILIMUTAN KAILANMAN